Evlilikte Kök Aile Sorunları

evlilikte-kok-aile-sorunlari


Evlilik sürecini inceleyen bilim insanları yaptıkları incelemeler sonucunda, ailede yaşanan olayların, anıların, ilk ailedeki gözlemlerin, anne-babadan edindikleri bilgi ve becerilerin kişilerin kendi ilişkilerinde ve evlilikleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Bu yaklaşım ve kuramlarla ortaya çıkan kök aile kavramı, eşlerin doğup büyüdüğü ve evlenene kadar bağlı oldukları; anne, baba ve kardeşlerden oluşan aile yapısını tanımlamaktadır. Evlilikte eşlerin birbirlerini algılama ve iletişim kurma problemleri, aslında eşlerin kendi kök ailelerinden getirdikleri kazanımlarla ilgilidir. Bize başvuran kişilerin genelde kök aileleri ile çözülmemiş problemleri vardır. Bu çözülmemiş problemler kişiliğimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır ve bazen ruhsal problemlere de neden olmaktadır. Genelde birey çözülmemiş problemlerini yeniden yaşayabileceği kişilerle evlenir ve bu amaç doğrultusunda eşini seçer. Evlilikte problemlerin anlaşılması ve çözülebilmesi için öncelikle kök ailedeki problemler anlaşılmalı ve çözülmelidir ki yeni oluşturulan ailedeki iletişim ve etkileşim daha yapıcı olabilsin.

Bireylerin kendilerini kök ailelerinden farklılaştırma becerisi, kök ailenin duygusal süreciyle ilgilidir. Bireyler, yaşam tarzı kalıpları ve kök ailelerinden getirmiş oldukları farklılaşma düzeyleriyle evliliğe başlarlar. Çiftlerin farklılaşma düzeyi yükseldikçe evliliklerinde bağımlılık ve karmaşa azalır. Farklılaşma seviyesi ne kadar düşük olursa, gelecek için potansiyel problemler o kadar büyük olur. Her bireyin kök ailesi ile bir ölçüde çözülmemiş duygusal bağlılığı vardır. Burada duygusal ilişkiyi kesme kavramı çok önemli bir husustur. Duygusal ilişkiyi kesme, insanların kendilerini geçmiş köklerinden ayrıştırarak bugünkü hayatlarını kendilerince yaşama biçimleridir.

Eşlerin kendi aralarında kullandıkları ifadeler kök aile sürecini doğrudan etkiler. Senin ailen/annen/baban/elkızı/eloğlu gibi söylemler ile muhatap olan eş istemese de ilk olarak kendini savunacak sonra karşı atak refleksi ile saldırmaya yönelecektir. Bu iletişim dili çözüm üretmekten çok sorunun büyümesine neden olur.

Evliliğin ilk zamanları kadın ve erkek için zorlayıcı bir dönemdir. İki farklı kültürden, iki farklı aileden tek bir aile oluşturmak kendi içinde bile emek ve sabır isteyen bir süreçtir. Bu sürece bir de çiftler kendi kök ailelerini kattıklarında süreç daha da zor bir hale gelir. Çiftler arasında fark edilen yanlı değerlendirmeler daha büyük krizlere ve eleştirilere hatta bazen tamamen duvar örmeye sebep olur. Çıkmaza giren ve destek almak isteyen çiftlerde en çok karşılaştığım konulardan bir tanesi olan kök aile sorunları ile ilgili, çözüm odaklı birkaç kural vardır.


1) Öncelikle çiftler doğdukları evden, yeni kurduğu yuvaya ne kadar çabuk adapte olur ve aradaki ince çizgiyi korumayı başarırsa, dışarıdaki müdahaleler daha hızlı son bulacaktır.


2) Çiftler eşin ailesini eşe şikayet etmenin bir faydası olmadığını kabul etmelidir. Çünkü anne, baba ve çocuk et- tırnak gibidir. Eşinin ailesini eşine şikayet etmek yerine onlarla sorunu güzel yollarla konuşmalıdır.


3) Kişi eşinin ailesi hakkında konuşmuyorsa ne olursa olsun kendi ailesi hakkında da konuşturmamalıdır. Aileden kaynaklı problemlerde eşine, sorunu onlarla konuşması gerektiğini güzel bir dille söylemelidir.


4) Çiftlerden her biri eşinin kök ailesine bizim ailemiz olarak bakabilir ve ilişkileri bu bakış açısıyla değerlendirebilirse sorunların çözümü tahmin edilenden çok daha kolay olur.


5) Kök ailede zaman zaman sağlık, ekonomik, sosyal vb. sorunlar oluşabilir. Bu tür durumlarda eşler birlikte hareket ederse ve bizim ailemizin problemi yaklaşımı ile konuyu ele alırsa, hem kök aile hem çekirdek aile daha mutlu olacak ve eşlerinin birbirinin gözündeki değeri artacaktır.


6) Herkesin ailesi değerlidir ve tehlike algılandığında her eş kendi değerini savunma refleksi sergiler. Bu durum göz önünde bulundurularak, eşlerin birbirlerinin aile değerlerine tehdit ve tehlike algısı oluşturmasına fırsat verilmemelidir.


Bu altı maddeyi her iki taraf uygulayabilirse kök ailenin olumsuz etkisi azalacaktır.

Dikkat - Online danışmanlık hizmeti, herkese uygun bir hizmet değildir.
İntihar veya kendine zarar vermek gibi düşüncelere sahipseniz, sitedeki hizmetler size uygun olmayabilir.
Bu durumdaysanız aşağıdaki yardım numaraları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Acil Yardım Hattı: 112, Polis İmdat Hattı: 155, Aile İçi Yardım Hattı: 183, Uyuşturucu İle Mücadele Yardım Hattı: 191