Jüpiter Balık Burcuna Geçiyor

Burak

14 Mayıs 2021 gece yarısından sonra Jüpiter Balık burcuna geçiş yapıyor.

Astrolojide Jüpiter, büyük iyicildir. Genişliğin, hoşgörünün, toleransın, iyiliğin, iyimserliğin, fırsatların, şansın, umudun, büyümenin, abartının, aşırılığın, yayılmanın, çoğunluğun, dinin, inancın, felsefenin, hak, hukuk, adaletin sembolü sayılmıştır. Yabancılarla, yabancı dillerle, uzak ülkelerle, yüksek eğitimle ilgilidir. Toplumsal bir gezegen olduğu için, topluma mal olmuş değer yargılarını, toplumun genel ahlak anlayışını, dine ve farklı kültürlere, yabancılara olan bakış açısını, hayat görüşümüzü anlatır. Toplumsal şans ‘tır. Maddi, manevi her türlü genişlemeyi sembolize eder. Haritalarımızda Jüpiter hangi evimize düşüyorsa, orada hayatımızda en yücelttiğimiz, en abarttığımız, en hoşgörülü davrandığımız, en çok fırsatların geldiği, en çok umut ettiğimiz şeyleri görebiliriz. Jüpiter her şeyi büyüttüğü ve ideallerle de ilgili olduğu için olumlu durumları büyütebileceği gibi olumsuz durumları da büyütebilir.

Balık burcu, su elementinden, değişken bir burçtur. Yöneticisi Jüpiter’dir. Değişken bir burç olduğundan dolayı, esnektir, adapte olabilen bir burçtur. Hassas, duygusal, hayalperest, dağınık, hoşgörülü, vizyon sahibi, yardımlaşmayı seven, fedakar, romantik, sanata düşkün, ilhama açık, sezgileri kuvvetli, naif, affedici bir burçtur. Balık burcu öte yandan beklentilerin burcudur. Bunların, çoğu zaman hayallerle karışması hayal kırıklıklarını da beraberinde getirir. Bu noktada da Balık kendini feda eder, karşılık beklemez ve kendini kurban edilmiş olarak görebilir. Balığın haritalarımızda düştüğü bölgede hassas, egodan uzak, ideallerimize yakınızdır. Kaos da Balık burcuyla ilgilidir. Bu burçla birlikte herşeyi birbirine karıştırır ayırt edemez düzenden uzaklaşır, dağılırız. Aşırı Balık özelliklerini taşıdığımızda, Bohem bir hayat tarzına yakın olabiliriz. Gizliliğe çok önem veren bir burçtur. Arka planda çevrilen işler, görünenden farklı, görünenin arkasında farklı şeylerin olması Balık burcuyla ilgilidir.

Haritalarımızda hangi evimizi Balık Burcu kesiyorsa, o evin konularıyla ilgili hoşgörümüzün en yüksek olduğu nokta olduğundan bize en kötü olayları yaşatan insanlara bile ses çıkaramaz, kurban edilmiş kişi durumuna düşebliriz. Bu alanda karşı çıkmayı öğrenmezsek iftiralara kurban gidebilir, insanların bizi kandırmasına göz yumabiliriz. Balık burcunun olumsuz kullanımında ise, kişi zayıf karakterli, silik, iradesiz, rahat, ilkesiz, sorumsuz, kararsız, her zaman kurban rolünde, dağınık özelliklerini baskın yaşayabiliriz.

Jüpiter’in kendi yöneticisi olan Balık burcuna geçmesiyle de Jüpiter’in özelliklerini, tam anlamıyla göstereceği anlamına geliyor. Balık burcu konularını hayatlarımızda oldukça etkili bir şekilde hissedeceğimiz bir döneme girmiş oluyoruz.

Olumlu açıdan bakacak olursak, Jüpiter kişisel haritalarımızda hangi evin konularına dokunacaksa, o konularda şifalanma, bolluk, bereket, ferahlık, genişleme, rahatlama, şans ve fırsatlar, maddi manevi genişleme fırsatı, hoşgörü, empati yeteneği, duygusallık, yüksek sezgi, merhamet, affedicilik getirebileceği gibi gereksiz ve fazlaca yaptığımız, kendimizi düşünmeden yaptığımız fedakarlıklar sonucu kurban durumuna düşebileceğimiz, hayal alemine dalıp gerçeklerle yüzleştiğimizde hayal kırıklıkları yaşayabileceğimiz, kurban psikolojisini aşırı derecede yaşayabileceğimiz ve bunun sonucunda hastalıklara davetiye çıkartabileceğimiz bir dönemde olacağız. Bu yazdıklarım olabilecek konulardan sadece bir kaçı. Örnekleri genişletip çoğaltabiliriz. En önemlisi tabiki kişisel haritalarımızda nasıl etki alacağımızdır.

Jüpiter Balık burcundayken dünya için, içinde bulunduğumuz salgın süreci için yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve aşılarla şifalanma sağlanabileceği gibi bir yandan Neptün ‘ün de Balık burcunda olmasından ve bu iki gezegenin kavuşum açısında olacaklarından dolayı pandeminin artması yayılması da söz konusu olabilir. Çünkü zaten pandeminin arka planında Neptünün Balık burcunda olmasının etkisi çok büyük. Bir de üstüne herşeyi genişleten, yayan, büyüten gezegen Jüpiter de buraya geçtiğinde salgının artma olasılığını da yükseltmiş olacak.

Aynı zamanda Neptün de Balık burcu da sularla ilgili olduğundan dolayı, denizlerle ilgili sorunları, gemi kazalarını, batıp kaybolan gemileri, denize düşüp kaybolan uçak kazalarını, sel, su baskını, gibi felaketleri de yaşayabileceğimiz bir enerjiyi de çalıştırabilir. Yine Neptün’den dolayı, gaz sızıntıları, zehirlenmeler, yanılgılar, yanıltıcı durumlar, kandırılmalar, arka planda çalışan gizli durumlar gibi konularda da artış olabilir. Bu konuların aktifleşmesi Jüpiter Neptün Kavuşumuyla 2022 nin Mart sonu, Nisan- Mayıs aylarında yoğun yaşanabilir.

Jüpiter Balık sürecinin şifalanma, aydınlanma, bolluk bereket getirmesi dileğimle. Sevgiler.

Dikkat - Online danışmanlık hizmeti, herkese uygun bir hizmet değildir.
İntihar veya kendine zarar vermek gibi düşüncelere sahipseniz, sitedeki hizmetler size uygun olmayabilir.
Bu durumdaysanız aşağıdaki yardım numaraları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Acil Yardım Hattı: 112, Polis İmdat Hattı: 155, Aile İçi Yardım Hattı: 183, Uyuşturucu İle Mücadele Yardım Hattı: 191